Dackelid Form
Den största delen i mitt arbete är hantverket och känslan av material. I en
strävan för att skapa design som är sann mot materialet och tillåter
materialets egenskaper ta plats, både på ett visuellt och hållbart sätt. Jag
är inspirerad av återanvända hantverk och applicera det i en ny kontext.
Kontakt: Nathalie Dackelid
Sted: 66010
Dals Långed
Sverige