BRUGSVILKÅR FOR SITE DESIGNER

Velkommen til Site Designer fra Houzz Inc.! Site Designer er et produkt, der giver dig redskaber til at opbygge dit eget website (“Personliggjort website”), som overfører dit indhold fra din ekspertprofil på Houzz-platformen på www.Houzz.dk (“Houzz-platform”).

Brugsvilkårene udgør aftalen (“aftale”) mellem dig og Houzz Inc., en virksomhed med hovedkvarter i Palo Alto, Denne aftale giver vigtige oplysninger til dig, herunder oplysninger om dine forpligtelser mht. dit indhold, vores begrænsede ansvar over for dig, din aftale om at løse alle uenigheder ved (individuel) voldgift og at fraskrive dig retten til at deltage i fælles søgsmål.

Sørg for at læse den, da din brug af Site Designer er et samtykke om disse vilkår. Hvis du ikke er enige i nogle af disse vilkår, bør du ikke lancere et website med brug af produktet, og du bør straks ophøre med brugen af produktet.

1. Brug af Site Designer

 • a. Hvem, der kan bruge Houzz. Du skal være en udbyder af professionelle produkter eller services, der har oprettet en professionel profil på Houzz-platformen. Som professionel forventer vi, at du som minimum er myndig i det land, du bor i, til at bruge Houzz. Brugen af Site Designer af personer under 13 år er strengt forbudt!

 • b. Aftale om vilkår. Når du bruger Site Designer, accepterer du brugsvilkårene, som de er fremstillet i denne aftale (herunder Privatlivspolitik ), uanset om du er en registreret bruger.

 • c. Ændringer af Site Designer. Vi forsøger altid at forbedre din oplevelse på Site Designer. Det kan være nødvendigt for os at tilføje eller ændre funktioner, og vi kan gøre det uden forudgående varsel til dig. Ved ændringer af disse vilkår, giver vi dig meddelelse, som beskrevet i afsnit 9(a) (Ændringer af disse vilkår).

 • d. Løfte om god adfærd. Vi håber, du vil sørge for, at din interaktion med andre bliver en positiv oplevelse for alle. Du accepterer at være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, respektere tredjeparts juridiske og personlige rettigheder og trivsel, og beskyttende over for kundekontaktoplysninger (samlet betegnet som "Løfte om god adfærd"). Løftet om god adfærd gælder både din brug af Site Designer og dine interaktioner med tredjeparter, som du kommer i kontakt med, når du bruger Site Designer.

 • e. Kommunikation med kunder og beskyttelse af deres kontaktoplysninger. Ved at bruge Site Designer får du mulighed for at modtage e-mail-kommunikationer fra nuværende eller potentielle kunder ("Kunder"), der kontakter dig via dit personliggjorte website. Du accepterer kun at bruge kundekontaktoplysninger (fx e-mail, adresser, telefonnumre) til dine egne erhvervsformål, overensstemmende med den grund, hvorved en kunde har valgt at kontakte dig. Under ingen omstændigheder må du udleje eller sælge disse kontaktoplysninger til tredjeparter til marketing eller andre formål. Dette er en del af dit løfte om god adfærd.

 • f. Opsigelse. Du kan altid opsige din brug af Site Designer ved at deaktivere dit personliggjorte website med indstillingerne "Website indstillinger". Vi kan når som helst og af enhver årsag, permanent eller midlertidigt, suspendere din brug af Site Designer eller servicen uden forudgående varsel til eller ansvar over for dig. Vi kan opsige aftalen, hvis du overtræder løftet om god adfærd eller af hvilken som helst anden årsag. Ved opsigelse af din brug af servicen, skal du stadig være bundet af flg. bestemmelser i aftalen, som skal bestå efter en opsigelse: 1(d)(Løfte om god adfærd), 1(e) (Kundekommunikationer og beskyttelse af deres kontaktoplysninger), 1(g)(Feedback), 2(c)(Dit ansvar for dit indhold), 3(a)(Vores indhold og materialer) og 5-9 (inklusiv). Ved opsigelse fra os er vi ikke længere vært for dit personliggjorte website eller gør det tilgængeligt for offentligheden på anden vis.

 • g. Feedback. Vi tager gerne imod din feedback og forslag om, hvordan vi skal forbedre Site Designer. Send gerne feedback til https://support.houzz.com. Ved at indsende feedback giver du os ret til, efter eget skøn, at bruge, offentliggøre og på anden måde udnytte feedback'en, delvist eller helt, uden begrænsning eller kompensation til dig.

2. Dit indhold

 • a. Definition af dit indhold. Site Designer gør det muligt for dig at fylde dit personliggjorte website med indhold fra din professionelle profil på Houzz Platform og andet materiale, du tilføjer. Alt materiale, som du viser eller genererer på dit personliggjorte website har fælles betegnelsen "Dit indhold".

 • b. Licens og tilladelse til at bruge dit indhold. Du accepterer at give os en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar, underlicensérbar (herunder retten til at underlicensere gennem flere niveauer), verdensomspændende brugslicens, vise, gengive, genopslå, ændre, omorganisere, distribuere og skabe afledte arbejder af dit indhold eller dele af det, i ethvert format, på dit personliggjorte website og til promovering af Site Designer eller Houzz Platform i ethvert medie eller distributionsmetode (uanset om det er kendt eller bliver udviklet senere). Du beholder ejerskab af dit indhold mellem os og dig.

 • c. Dit ansvar for dit indhold og aktiviteter.Det er dit ansvar at undgå overtrædelser af immateriel ejendomsret og andres personlige rettigheder i forbindelse med dit indhold. Du er i den bedste position til at bedømme, hvorvidt du overtræder en immateriel ejendomsret eller en tredjeparts personlige rettigheder. Du accepterer fuldt ansvar for handlinger, som overtræder andre immaterielle ejendomsret eller personlige rettigheder i forbindelse med dit indhold eller dine aktiviteter ved brug af Site Designer. Du accepterer at betale alle royalties, gebyrer og andre pengebeløb til enhver person af enhver årsag relateret til dit indhold. Vi er ikke forpligtede, men forbeholder os ret, til at fjerne eller suspendere, helt eller delvist, dit indhold, hvis det overtræder dit løfte om god adfærd eller af nogen anden årsag.

 • d. Nedtagning. Vi kan nedtage dit indhold, helt eller delvist, som reaktion på en anmodning om nedtagning fra en tredjepart relateret til påstande om krænkelse af copyright eller varemærke i henhold til brugsvilkårene for Houzz Platform http://www.houzz.dk/termsOfUse (“Houzz Platform TOU”). Du forstår og accepterer, at dit indhold på dit personliggjorte website kan fjernes eller ændres underlagt Houzz Platform TOU, fordi mindst noget af dit indhold på dit personliggjorte website synkroniseres med dit indhold på din professionelle profil på Houzz Platform. Derudover forbeholder vi os ret til at nedtage dit indhold pga. rimelig bekymring om din påståede krænkelse af løftet om god adfærd eller rimelig bekymring om potentielt ansvar for os i forbindelse med dit personliggjorte website.

3. Vores indhold og materialer

 • a. Vores indhold og materialer. Al immateriel ejendom i eller relateret til Site Designer eller Houzz Platform (særligt herunder, men ikke begrænset til vores software, Houzz-mærket, Houzz-logoet og Houzz-knapper, badges og widgets, samt kundekontaktoplysninger, men eksklusiv dit indhold eller nogen tredjeparts websites eller tredjeparts indhold linket til eller slået op i Site Designer), er ejendom tilhørende Houzz Inc., datterselskaber og associerede selskaber ("Vores indhold og materialer"). Undtaget som udtrykkeligt anført i disse vilkår, aftaler du ikke at bruge, ændre, gengive, distribuere, sælge, licensere, foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden måde udnytte vores indhold og materialer uden vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse.
 • b. Vores licens til dig. Underlagt disse vilkår, herunder løftet om god adfærd, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge og få adgang til vores indhold og materialer og Site Designer. Vi kan når som helst og af enhver grund opsige denne licens. Med undtagelse af rettigheder og licens, som er givet i disse vilkår, forbeholder vi os alle andre rettigheder og giver ikke nogen andre rettigheder eller licenser, implicit eller på anden måde.

4. Privatliv

Vi tager din rettigheder til privatliv alvorligt. Vores privatlivspraksisser er beskrevet i vores Privatlivspolitik. Ved at bruge Site Designer accepterer du vores Privatlivspolitik. Privatlivspolitiken er udtrykkeligt indeholdt i brugsvilkårene.

5. Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger

LÆS DETTE AFSNIT GRUNDIGT, DA DET BREGRÆNSER HOUZZ-ENHEDERNES ANSVAR OVER FOR DIG. “HOUZZ-ENHEDER” BETYDER HOUZZ, INC., OG ALLE DATTERSELSKABER, ASSOCIERDE SELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG PARTNERE, OG FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, OG REPRÆSENTANTER FOR DISSE. HVER BESTEMMELSE NEDENFOR ER I VIDEST MULIG OMFANG GÆLDENDE UNDER GÆLDENDE LOV:

 • a. VI LEVERER SITE DESIGNER TIL DIG SAMMEN MED VORES INDHOLD OG MATERIALER OG MULIGHEDEN FOR AT FORBINDE DIG MED ANDRE PÅ EN "SOM ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT. UDEN BEGRÆSNING AF DET FORUDGÅENDE, FRASKRIVER HOUZZ-ENHEDER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHED, BENÆVNELSE, RIGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED, UABRUDT ELLER FEJLFRI SERVICE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ALMINDELIG NYDELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE, SAMT ALLE GARANTIER, DER OPSTÅR UD AF HANDELSMÆSSIG BRUG.

 • b. HOUZZ-ENHEDER GIVER IKKE NOGEN LØFTER MHT., OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALT ANSVAR FOR, DIT PERSONLIGGJORT WEBSITES OVERHOLDELSE AF LOVE OG BESTEMMELSER, SOM ER GÆLDENDE FOR DIG ELLER DIT PERSONLIGGJORTE WEBSITE. DET ER DIT ENE OG EKSKLUSIVE ANSVAR AT SIKRE, AT DIT INDHOLD PÅ DIT PERSONLIGGJORTE WEBSITE OG DE OFFENTLIGGØRELSER DU FORETAGER I DIT PERSONLIGGJORTE WEBSITES PRIVATLIVSPOLITIK ELLER BRUGSVILKÅR OVERHOLDER GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER. VI KAN GIVE DIG BESTEMTE REDSKABER OG SKABELONER TIL AT FACILITERE DIN OVERHOLDELSE AF PRIVATLIVSLOVE OG -BESTEMMELSER, MEN VI GARANTERER IKKE TILSTRÆKKELIGHEDEN AF DISSE REDSKABER TIL DINE SPECIFIKKE BRUGSFORMÅL, OG VI GIVER IKKE JURIDISK RÅDGIVNING.

 • c. DU ACCEPTERER I VIDEST MULIG OMFANG LOVEN TILLADER, AT HOUZZ-ENHEDER IKKE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIGE OVER FOR DIG UNDER NOGEN FORM FOR TEORETISK ERSTATNINGSANSVAR. UDEN BEGRÆSNING AF DET FORUDGÅENDE, ACCEPTERER DU, AT HOUZZ-ENHEDER SPECIFIKT IKKE VIL KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, UTILSIGTEDE, FØLGENDE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, PRODUKTTAB, FORRETNINGSFORSTYRRELSE, SKADE PÅ OMDØMME, ELLER TAB AF DATA (SELVOM VI ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER AT SÅDANNE SKADER KAN FORUDSIGES), SOM OPSTÅR UD AF OG PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN ELLER EN TREDJEPARTS BRUG AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, WEBSITET ELLER PRODUKTERNE.

 • d. DIT ENESTE RETSMIDDEL MHT. UTILFREDSHED MED SITE DESIGNER ER AT OPHØRE BRUGEN AF SITE DESIGNER.

 • e. HOUZZ-ENHEDERNES MAKSIMALE, SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR TAB ELLER SKADER, DU LIDER I FORBINDELSE MED SITE DESIGNER ELLER DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET TIL DET BETALTE BELØB, HVIS NOGET, AF DIG TIL HOUZZ-ENHEDER I FORBINDELSE MED SITE DESIGNER I DE 12 MÅNEDER FORUD FOR HANDLINGEN, DER GAV ANLEDNING TIL ERSTATNINGSANSVARET.

6. Skadeserstatning

Du accepterer at forsvare og holde Houzz-enheder skadesløse fra alle tredjeparts erstatningskrav og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer) der opstår som følge af: i) Dit indhold, ii) din adfærd eller interaktioner med andre i forbindelse med din brug af Site Designer, eller iii) eller dit brud på enhver del af denne aftale (særligt herunder, men ikke begrænset til, afsnit 1(d), 1(e) og 2(c)). Vi underetter dig straks om sådanne erstatningskrav og vil give dig (på din bekostning) rimelig assistance i forhold til at forsvare dig mod dette erstatningskrav. Du tillader os at deltage i forsvaret og vil ikke afgøre et sådant erstatningsansvar uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Vi forbeholder os ret, på vores egen bekostning, at påtage os det eksklusive forsvar af ethvert anliggende, som ellers er underlagt skadeserstatning af dig. I det tilfælde har du ikke yderligere forpligtelser om at forsvare os i den sag.

7. Afkald på voldgift/mægling og gruppesøgsmål

Vi håber, at vores kundesupport kan løse de problemer, du kan have. Men hvis det ikke fungerer, accepterer du og vi at løse alle tvister, der opstår som følge af, eller på nogen måde er forbundet til disse vilkår, udelukkende via individuel, bindende mægling. Ordet "tvist" er anført i dets bredest mulige betydning i håndhævelsen og omfatter tvister relateret til din brug af Houzz, denne aftale (herunder omfanget af denne bestemmelse), og vores Privatlivspolitik, uanset om sådanne tvister er baseret på kontrakt, skadegørende handling, vedtægt, svindel, urimelig konkurrence eller nogen anden juridisk lære.

Voldgiftsmægling kan være en hurtigere, enklere, mindre formel og billigere vej end at anlægge en retssag og gå i retten. I en voldgiftsmægling er du stadig berettiget til en retfærdig høring, men dine rettigheder bliver fastlagt af en neutral voldgiftsmand/mægler (ikke en dommer eller jury). En voldgiftsmands kendelse er retsgyldig på samme måde som en retskendelse, og du er kun genstand for en meget begrænset redegørelse af en domstol. Du accepterer, at du og vi opgiver retten til at anlægge sag i retten og rettergang for en jury eller dommer.

Du og jeg accepterer at prøve, i god tro, i 30 dage at løse enhver tvist uformelt, inden en voldgiftsmægling igangsættes. En part, som påtænker at søge voldgiftsmægling, skal først sende den anden en skriftlig meddelelse, som beskriver karakteren og grundlaget for tvisten, såvel som den løsning der ønskes. Hvis du vil sende en sådan meddelelse til os, skal den sendes via U.S. Mail til Houzz Inc., Attn.: Legal Department, 285 Hamilton Avenue, 4th Floor, Palo Alto, CA 94301. Hvis vi vil sende en sådan meddelelse til dig, sender vi den til den e-mail-adresse, der er tilknyttet din konto. Hvis du og vi ikke når til enighed om at løse tvisten inden for 30 dage efter datoen, hvor meddelelsen blev sendt ud, skal en af os igangsætte voldgiftsmægling, som beskrevet nedenfor.

American Arbitration Association (AAA) administrerer voldgiftsmægling, og voldgiftsmæglingen er styret af AAA’s Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes, som ændret af disse vilkår. Disse regler og oplysninger om hvordan du igangsætter voldgiftsmægling er tilgængelige på www.adr.org elle ved at ringe på 001-800-778-7879. Voldgiftsmanden er bundet af disse vilkår. Voldgiftsmæglingen bliver foretaget via indsendelsen af dokumenter, via telefon eller personligt i det land, hvor du bor eller på en anden gensidigt aftalt lokalitet.

Voldgiftsmandens kendelse er endelig og særligt retsgyldig under gældende lov, og dom kan nedfældes ved enhver ret med jurisdiktion. Omkostningerne til voldgiftsmæglingen, herunder voldgiftsmandens kompensation, vil blive delt mellem dig og os i henhold til AAAs Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes.

Du og vi accepterer, at enhver fremgangsmåde til løsning af tvist foretages kun på individuel basis og ikke som gruppesøgsmål, konsolideret søgsmål eller repræsentativt søgsmål. Ved at acceptere disse vilkår, giver du afkald på at deltage i et gruppesøgsmål. Desuden, medmindre både du og vi træffer aftale om andet, kan voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end en persons krav og kan ikke på anden vis være dommer i gruppesøgsmål, konsolideret søgsmål eller repræsentativt søgsmål. Hvis afkaldet er ulovligt eller ikke retsgyldigt, kan du og vi aftale, at hele dette afsnit ikke er retsgyldigt, at enhver tvist udelukkende skal løses ved en delstats domstol eller føderal domstol i Santa Clara County, Californien, og at vi begge indsender til den personlige jurisdiktion for disse domstole. Hvis et erstatningskrav går videre til retten i stedet for gennem voldgiftsmægling, giver vi begge afkald på enhver ret til en domsforhandling med jury.

Dette afsnit: (i) forhindrer ikke nogen af os i at føre proces for en domstol om mindre erstatningskrav; (ii) gælder ikke for tvister, der opstår som følge af eller er relateret til krænkelser eller anden misbrug af vores immaterielle ejendomsrettigheder (og for nogle af disse tvister, som enten du eller vi lægger sag om ved en domstol med jurisdiktion); eller (iii) forhindrer ikke nogen af os i at bringe en tvist for en føderal ret, delstatsret eller lokale myndigheder.

Hvis du ikke vil være bundet at denne bindende bestemmelse om voldgiftsmægling og afkald på gruppesøgsmål, skal du give os besked inden 30 dage fra den dato, hvor du først accepterer eller modtager disse vilkår ved at sende en skriftlig meddelelse via U.S. Mail til: Houzz Inc., Attn: Legal Department, 285 Hamilton Avenue, 4th Floor, Palo Alto, CA 94301, som inkluderer dit nuværende navn og Houzz-brugernavn, adresse og en tydelig erklæring om, at du ikke ønsker at løse tvister med os gennem voldgiftsmægling.

8. Styrende lovgivning og jurisdiktion; Meddelelse til brugere i Californien

 • a. Styrende lov og jurisdiktion. Du accepterer, at Houzz drives i USA og vurderes til kun at være baseret i Californien, og en passiv service i forhold til jurisdiktionel analyse. For alle erstatningskrav, hvor voldgiftsmægling ikke kan anvendes, accepterer du, at sådanne erstatningskrav bliver bragt for en føderal ret eller deltatsret i Santa Clara County, Californien og styres af lovgivningen i staten Californien uden hensyn til nogen bestemmelser om lovkonflikt.

 • b. Note til brugere i Californien. I henhold til California Civil Code Section 1789.3 er brugere af websitet i Californien berettiget til flg. specifikke forbrugerrettighedsnote: Site Designer leveres af Houzz, Inc., 285 Hamilton Avenue, 4th Floor, Palo Alto, CA 94301. Hvis du har et spørgsmål eller en klage mht. servicen, bedes du kontakte Houzz på https://support.houzz.com eller skrive til vores postadresse. Bosiddende i Californien kan kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs, som kan kontaktes skriftligt på 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210 eller for hørehæmmede på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

9. Generelle vilkår

 • a. Ændringer af vilkårene. Vi kan ændre denne aftale (herunder alle politikker, såsom Privatlivspolitik , som er indeholdt i denne aftale) på ethvert tidspunkt efter eget skøn. Hvis vi ændrer vilkårene i denne aftale, er sådanne ændringer gældende, efter vi sender dig en meddelelse om den ændrede aftale. En sådan meddelelse laves efter eget skøn og meddelelsesmåden kan omfatte, for eksempel, via e-mail, opslået meddelelse på Site Designer Q&A eller på anden vis. Du kan altid se aftalen på http://www.houzz.dk/termsSiteDesigner. Hvis du ikke sletter din konto, eller ophører med at bruge Houzz, efter du har modtaget meddelelse om ændringen, vil det udgøre din accept af de ændrede vilkår. Hvis du ikke er enig i ændringerne for nogle af vilkårene i denne aftale, er dit eneste retsmiddel at slette din konto eller ophøre med at bruge Houzz.

 • b. Tildeling. Du må ikke tildele eller overføre denne aftale (eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i denne aftale) uden vores forudgående, skriftlige samtykke; ethvert forsøg på tildeling eller overførsel uden overholdelse af det ovennævnte vil være ugyldigt. Vi kan frit tildele eller overføre denne aftale. Denne aftale træder i kraft og er bindende for parterne og deres respektive juridiske repræsentanter, efterfølgere og delegerede.

 • c. Elektroniske kommunikationsformer. Du giver samtykke til at modtage kommunikation fra os pr. e-mail i henhold til denne aftale og gældende lov. Du anerkender og accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og andre kommunikationsformer, som vi giver til dig elektronisk, vil tilfredsstille alle juridiske krav om, at sådanne kommunikationsformer skal være skriftlige.

 • d. Sprog og andre lande. Alle kommunikationsformer, meddelelser, voldgiftsmæglinger og andre tiltag og procedurer relateret til denne aftale laves og udføres på engelsk. For nemheds skyld har vi oversat brugsvilkårene og den gældende privatlivspolitik til modersmål i gældende lande.

 • e. Hele aftalen/ Adskillelighed. Undtaget Houzz Platform TOU erstatter denne aftale alle forudgående vilkår, aftaler, diskussioner og skrift og udgør hele aftalen mellem dig og os mht. Site Designer. I tilfælde af en konflikt mellem Houzz Platform TOU og disse vilkår er disse vilkår styrende og erstatter. Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være uden retskraft, så (undtaget som udtrykkeligt angivet ellers i afsnit 8) påvirker denne bestemmelse ikke retsgyldigheden for de resterende bestemmelser i denne aftale, som forbliver i fuldt ud gyldige og gældende.

 • f. Statslige slutbrugere. Al Houzz software og relateret dokumentation er “Kommercielle varer,” sådan som denne betegnelse er defineret i 48 C.F.R. §2.101, bestående af “Commercial Computer Software” og “Commercial Computer Software Documentation,” sådan som betegnelser er brugt i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202 (som gældende). Overensstemmende med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 via 227.7202-4 (som gældende), bliver Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation licenseret til USA's regeringens slutbrugere: (i) kun som kommercielle varer; og (ii) kun med de rettigheder, der er tildelt alle andre slutbrugere i henhold til denne aftale.

 • g. Fortolkning. I udlægningen eller fortolkningen af vilkårene i denne aftale: (i) overskrifterne i denne aftale er kun som service til dig, og må ikke tages i betragtning, og (ii) ingen antagelse skal være være i effekt i nogen parts favør som resultat af dets sagførers rolle i udarbejdelsen af denne aftale.

 • h. Meddelelser. Alle tilladte eller krævede meddelelser i denne aftale, medmindre det er specificeret på anden vis i denne aftale, skal sendes på skrift som følger for at være gyldig: (i) hvis til dig, af os via e-mail til den adresse med tilknytning til din konto, og (ii) hvis til os, af dig via post til Houzz Ince., Att: Legal Department, 285 Hamilton Avenue, 4th Floor, Palo Alto, CA 94301. Meddelelser anses overbragt (a), hvis til dig, når de er sendt pr. e-mail, og (b) hvis til os ved modtagelse af os.

 • i. Relationer. Denne aftale giver ikke nogen tredjepart gunstige rettigheder og skaber ikke et joint-venture, agentur, partnerskab eller anden form for fællesvirksomhed mellem dig og os. Undtaget som udtrykkeligt angivet heri har ingen af parterne ret, magt eller autoritet til at skabe nogen forpligtelse eller pligt, udtrykkeligt eller implicit, på den andens vegne.

 • j. Afkald. Intet afkald af vilkår bliver anset som et yderligere eller fortsat afkald af sådanne vilkår eller noget andet vilkår. Hvis vi ikke hævder en ret eller bestemmelse i denne aftale, udgør det ikke et afkald af en sådan ret eller bestemmelse.

 • k. Yderligere tilsagn. Du accepterer at lave et papirudskrift af denne aftale og alle andre dokumenter, og foretage handlinger på vores bekostning, som vi kan kræve for at at bekræfte og effektuere hensigten med denne aftale og dine rettigheder eller forpligtelser i denne aftale.

 • l. Eksport. Site Designer styres og drives fra vores USA-kontorer i Californien. Houzz-software er desuden underlagt eksportkontrol i USA. Ingen software til Houzz må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres i en overtrædelse af gældende love eller bestemmelser. Du repræsenterer, at du ikke (1) er lokaliseret i et land, som er underlagt en embargo fra USA's regering, eller som er blevet udpeget af USA's regering som et land, "der understøtter terrorisme", og (2) er på en liste fra USA's regering over forbudte eller begrænset tilladte partere.

 • m. Kontakt. Du er velkommen til at kontakte os på https://support.houzz.com med spørgsmål om disse vilkår.

Sidst ændret den 05/05/2015