Politik for ekspert-profiler

Boligeksperter (“eksperter”) kan oprette en ekspert-profil på Houzz. Underlagt Houzz’ Brugsvilkår (inklusiv Politik for acceptabelt brug) og denne Politik for ekspert-profiler, kan eksperter bruge de forskellige funktioner på vores hjemmeside til at promovere deres forretning. Læs mere her.

Ved at oprette en ekspert-profil (eller ved at overtage en tom ekspert-profil) anerkender og accepterer du følgende:

 • Autoriseret person. Du er hovedperson eller ansat og autoriseret til at oprette en ekspert-profil på vegne af den pågældende ekspert. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, inklusiv legitimationsoplysninger du vælger at dele, herunder ikke at holde disse oplysninger fortrolige eller opdateret.

 • Korrekt information
       i. Du oplyser korrekt, sandfærdig og fyldestgørende information angående din virksomhed, og sørger for at opdatere alle virksomhedsoplysninger;
       ii. Du opretter kun én ekspert-profil for hvert geografiske område af din forretning;
       iii. Du vælger en kategori, der passer akkurat til dine produkter og tjenester;
  og
       iv. Ekspert-profiler, som er oprettet i virksomhedskategorier, der ikke understøttes af Houzz, vil blive slettet uden advarsel.

 • Licens information. Hvis dit erhverv eller forretning kræver autorisation, accepterer du at opgive alle de nødvendige licensoplysninger for at kunne annoncere online på Houzz. Du bekræfter tilmed, at dine licensoplysninger er korrekte og opdaterede.

 • Projekter. Du accepterer, at alle projekter, der uploades på din ekspert-profil, er dit eget arbejde, og at du ikke tager æren for andre personers arbejde.

 • Samarbejdspartnere. Houzz kan give dig muligheden for at vise dit samarbejde med særlige handelsforeninger, som er relevante for din forretning. Du accepterer, at du kun vil vælge de organisationer, som du samarbejder med til at dukke op på din ekspert-profil, og straks fjerne samarbejdspartnere, hvis de ikke længere er aktuelle. Du accepterer, at Houzz i særlige tilfælde kan vise dine samarbejder med bestemte handelsforeninger på din ekspert-profil på dine vegne, f.eks. efter foreningen har verificeret medlemskabet.

 • Ingen garanti for placeringer. Om din ekspert-profil dukker op i søgeresultatet på Houzz kan ikke garanteres og afhænger af en række forskellige faktorer, herunder hvor mange billeder du har og hvor populære de er, hvor mange anmeldelser du har og generel aktivitet. Houzz garanterer ikke specifikke placeringer undtagen som en del af en betalt marketing-pakke. Læs mere her.

 • Anmeldelser. Kunder kan anmelde din forretning via din ekspert-profil. Du forstår og accepterer, at mens alle anmeldelser skal følge vores Politik for anmeldelser, fjerner Houzz kun negative anmeldelser, hvis de overtræder vores Politik for anmeldelser, uanset om en ekspert er betalende kunde eller ej, med mindre det kræves af loven. Hvis du forsøger at oprette nye eller ekstra ekspert-profiler for den samme virksomhed, forbeholder vi os retten til at linke dine tidligere anmeldelser til din nye eller ekstra ekspert-profil.

 • Fjernelse. I henhold til vores Brugsvilkår og underlagt gældende lov, hvis du deaktiverer eller sletter din ekspert-profil vil diverse opdateringer, anmeldelser, billeder eller kommentarer, du lagde op inden deaktivering eller sletning af profilen, forblive offentliggjort på platformen efterfølgende.

 • Personlige data. Personlig data er indsamlet med respekt for eksperten og vil blive behandlet i overensstemmelse med Houzz’ Privatlivspolitik, som er inkluderet med reference. I det omfang at du modtager personlige informationer via vores hjemmeside (“Brugerdata”), må du kun anvende denne Brugerdata til det beregnede formål, det var givet til, f.eks. til at besvare den pågældende person rettidigt (herunder at oplyse om dine tjenester eller tilbyde den efterspurgte tjeneste) eller til andet, der er godkendt af personen. Du skal beskytte fortroligheden af Brugerdata og tage passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Brugerdata mod uautoriseret og ulovlig brug af Brugerdata og mod tilfældigt tab, ødelæggelse, ændring, afsløring eller adgang til Brugerdata.
  Du må kun dele sådanne Brugerdata i det omfang, det er tilladt af den person, dataene vedrører, eller til dine underleverandører, forudsat at du er ansvarlig for, at de overholder denne bestemmelse. Uden at begrænse ovenstående, må du ikke sælge Brugerdata, hverken for penge eller anden værdifuld overvejelse. Du skal sikre, at din brug af Brugerdata (herunder din kommunikation med Houzz-brugere via email, telefon, besked eller andet) til enhver tid overholder gældende lov (inklusiv i hvor lang tid du bevarer Brugerdata), og at du overholder anmodninger fra enkeltpersoner, der i henhold til gældende lov kræver deres rettigheder håndhævet (f.eks. med hensyn til ikke at kontakte personen yderligere, sletning af data eller adgang til data). Hvis en person, som du ikke har nogen forretningsforbindelse til, ikke svarer eller på anden vis ikke er modtagelig over for din kommunikation, accepterer du, at du vil stoppe med at kommunikere med personen via platformen efter et rimeligt antal forsøg. Du forstår og accepterer, at du - og ikke Houzz - er afsender, og ansvarlig for, enhver kommunikation, du foretager via platformen. Hvis du modtager en forespørgsel angående privatliv eller klage fra en person, instans eller andet vedrørende brugen af Brugerdata, vil du straks underrette Houzz herom, og vi samarbejder i god tro for at svare på sådan en forespørgsel eller klage.

 • Foretrukken kommunikation. Når du opretter en konto på Houzz, skal du være opmærksom på, at eventuelle tidligere præferencer for kommunikation, du har meddelt til Houzz, ikke bliver overført til din Houzz-konto. Vi forbeholder os retten til at kommunikere med dig via de kontaktoplysninger, du giver, eller som er offentligt tilgængelige, bl.a. for at give dig information om vores tjenester og produkter og med tips og gode tilbud.

 • Houzz Trade Program og Houzz Business Program. Du kan være berettiget til at tilmelde dig Houzz Trade Program eller Houzz Business Program. Ved at anvende eller tilmelde dig Houzz Trade Program eller Business Program, accepterer du vilkår og betingelser for Houzz Trade Program og Business Program, som er en del af denne politik for ekspert-profiler.

 • Bruger-tvister. Du accepterer, at du udelukkende er ansvarlig for dine aftaler eller interaktioner med enhver Houzz-bruger, og vi har intet ansvar i forbindelse med sådanne aftaler eller interaktioner. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse til, at blive involveret på nogen måde i tvister mellem dig og enhver Houzz-bruger.

Gældende pr. 1. januar 2020