Politik for copyright (ophavsret) og varemærke

Houzz forventer, at brugere af dette website overholder andres immaterielle rettigheder. Brugere, der har uploadet indhold, har fremstillet og garanteret, at de har ret til at give Houzz lov til at bruge det på websitet.

Hvis du i god tro mener, at materiale Houzz er vært for, krænker dine copyright- eller varemærkerettigheder, kan du (eller din repræsentant) sende os en meddelelse, der kræver at materialet bliver fjernet eller adgangen til det blokeret. Meddelelsen skal indeholde flg. oplysninger: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift fra en person med tilladelse til at handle på vegne af en ejer af en eksklusiv ret, som påstås krænket; (b) identificering af det ophavsret- eller varemærkebeskyttede arbejde, der påstås krænket (eller hvis flere ophavsretbeskyttede arbejder eller varemærker lokaliseret på websitet er dækket af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste af sådanne arbejder); (c) identifikation af materialet, som hævdes at krænke eller genstanden for den krænkende aktivitet, og oplysninger der rimeligvis er tilstrækkelig til, at Houzz kan lokalisere materialet på websitet; (d) oplysninger, der rimeligvis er tilstrækkelige til, at Houzz kan kontakte den klagende part, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse (hvis denne forefindes) på den klagende part; (e) en erklæring om at den klagende part er i god tro om, at brugen af materialet i klagesammenhængen ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten eller varemærket, dennes agent, eller loven; og (f) en erklæring om at oplysningerne i meddelelsen er rigtige og, under straf for mened, at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

Vær opmærksom på, at Houzz ikke svarer på klager, som ikke opfylder disse krav. Kravene er styret af Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Hvis Houzz fastlægger, at materialer, som påstås at krænke dine copyright- eller varemærkerettigheder, ikke kræver fjernelse, fjerner Houzz kun dette materiale i medfør af en retskendelse med erklæring om, at indholdet eller brugen af materialet er ulovligt.

Hvis du i god tro mener, at en meddelelse om krænkelse af copyright er uretmæssigt anlagt mod dig, gør DMCA det muligt for dig at sende os et modsvar. Modsvar skal indeholde flg. oplysninger: (a) dit navn, adresse og telefonnummer; (b) identifikation af materialet, som er fjernet eller hvortil adgang er deaktiveret, og placeringen hvor materialet kunne ses, før det blev fjernet eller adgangen blev deaktiveret; (c) en erklæring under strafansvar for mened, at du i god tro mener, at indholdet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en mistanke eller fejlidentifikation af materialet, som skulle fjernes eller deaktiveres; (d) en erklæring om, at du giver accepterer jurisdiktionen for Federal District Court for den retskreds, hvor du er bosiddende, eller hvis din adresse er udenfor USA, for enhver retskreds, hvor Houzz befinder sig, og at du accepterer processuel fremgangsmåde fra den person, der indgav den oprindelige klage; og (e) en fysisk eller elektronisk underskrift (for eksempel, fulde navn indtastet).

Meddelelser og modsvar mht. websitet skal følge de på daværende tidspunkt pålagte vedtægtskrav i DMCA (se http://www.loc.gov/copyright for yderligere oplysninger) og skal sendes til repræsentanten nedenfor. Vi foreslår, at du rådfører dig med din juridiske rådgiver, inden du indgiver en meddelelse eller et modsvar. Vær også opmærksom på, at der kan være bøder og straf for falske påstande under DMCA.

Repræsentant til at modtage meddelelser om påstået krænkelse

copyright@houzz.com

DMCA Complaints

Houzz Inc.

285 Hamilton Avenue, 4th Floor

Palo Alto, CA 94301

Fax: 001 (650) 433-4249

For nemheds skyld har vi flg. elektroniske indsendelsesskema til indsendelse af anmodninger om nedtagning: Andmeldelsesskema om krænkelse af copyright eller varemærke. Brug dette skema til hurtigere behandling.

V.20150815