Politik for acceptabel brug

Som del af Houzz' politik for acceptabel brug accepterer du, ikke at bruge information, services eller andre dele af websitet til at foretage handling eller skridt, som:

a) er i modstrid med Houzz' offentlige image, goodwill eller omdømme;

b) krænker vores eller en tredjeparts copyright, patent, varemærke, handelshemmelighed eller andre ejendomsretter eller rettigheder om reklame eller privatliv;

c) udtrykker eller antyder, at dine udsagn, aktiviteter eller grunde støttes af os, uden vores skriftlige samtykke i hvert tilfælde;

d) overtræder gældende lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse, eller fremmer enhver adfærd, som kan udgøre en strafbar forseelse eller give anledning til retsligt ansvar.

e) er ærekrænkende, injurierende, truende, chikanerende, indtrængende på privatliv, krænkende, skadevoldende, hadefuld, diskriminerende, pornografisk eller obskøn;

f) overfører enhver handelshemmelighed eller andet materiale, ikke-offentlig information om enhver person, virksomhed eller enhed uden autorisation til at gøre dette;

g) begrænser eller forhindrer enhver anden besøgende i at bruge websitet, herunder, uden begrænsning, ved "hacking" eller ødelæggelse af dele af websitet;

h) ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille enhver del af websitet eller informationen;

i) fjerne enhver meddelelse om copyright, varemærke eller andre ejendomsret indeholdt i eller på informationen, websitet eller services;

j) underlicensere, sælge, udleje, lease, overføre, tildele eller overbringe rettigheder i denne aftale til en tredjepart, eller på anden måde kommercielt udnytte eller profitere af websitets information eller indhold, eller nogen del heraf, på nogen som helst måde, undtaget som udtrykkeligt tilladt heri;

k) "formulere" eller "afspejle" nogen del af websitet uden vores forudgående skriftlige tilladelse;

l) distribuere virus, worm eller andre lign. skadelige filer, scripts eller programmeringsrutiner;

m) gribe ind i eller afbryde services eller udstyr med det formål at forårsage en urimelig høj eller uforholdsmæssig belastning af Houzz' infrastruktur eller dets licensgivere eller leverandører;

n) involvere udarbejdelsen eller distributionen af junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller anden bedragerisk eller uanmodet bulk- eller kommerciel email, eller på nogen måde overtræde Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM Act of 2003) eller lign. udenlandsk lovgivning;

o) bruge nogen robot, spider, websitesøgning/applikation til indhentning eller anden manual eller automatisk enhed eller proces til at hente, indeksere, "data mine" websitet eller på nogen måde gengive eller omgå websitets navigations- eller præsentationsstruktur eller dets indhold, autentificerings- og sikkerhedstiltag;

p) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere datanavne for at skjule oprindelsen af indsendelser;

q) udføre nogen form for netværksovervågning eller drive en network analyzer eller packet sniffer eller anden teknologi til at opfange, afkode, "mine" eller vise packets, der bruges til at kommunikere mellem websitets servere eller data, som ikke er tilsigtet dig; og/eller

r) høste eller indsamle information om besøgende på websitet eller medlemmer uden deres udtrykkelige samtykke.

s) indeholder nogen reference til eller lighed med nogen identificerbar tredjeparter, medmindre samtykke er opnået fra alle sådanne individer og deres forælder/lovlige værge, hvis de er under myndighedsalder i den jurisdiktion, hvor de er bosiddende;

V.20150815